Tovhid behsi- Adilin yalani (qoyulmayan hisse)
tags : Tovhid,behs,Adil,vahabi,yalan,Yalan